Aangepast onthaalbeleid

Net zoals in onze buurgemeenten neemt de diversiteit bij onze bevolking sterk toe. De wijze waarop we onze nieuwe inwoners moeten ontvangen is daarom aan een update toe.

Zo zullen nieuwelingen met een migratieachtergrond worden verwelkomd door een zogenaamde begeleider in diversiteit. Dit is een ervaringsdeskundige van de VZW Pin (Partner in Integratie) die de nieuwe inwoner zal helpen om te integreren in onze gemeente.

Deze deskundige spreekt Nederlands en heeft zelf een integratieproces doorlopen en kan dus dit proces begeleiden vanuit zijn eigen leefwereld.

Hij moet onze inwoners wegwijs maken in het dienstenaanbod, doorverwijzen naar de lessen Nederlands en naar de verenigingen in de gemeente.

Andere nieuwsberichten