Huiswerkbegeleiding in al onze lagere scholen 

Vanaf het begin van januari zal een groep enthousiaste leerkrachten geholpen door ervaren vrijwilligers één of meerdere uren begeleiding voorzien na doorverwijzing door de schooldirectie of zorgleerkracht.

Schepen voor onderwijs Greet Segers licht toe : Door middel van huiswerkbegeleiding willen we de kinderen die daar nood aan hebben, in een vertrouwde omgeving en onder begeleiding hun huiswerk laten maken. Op deze manier versterken we hun leercurve en zorgen we voor een vlotter verloop van hun toekomstige schoolloopbaan.

Ook kinderen die nog niet volledig de Nederlandse taal machtig zijn, kunnen hierop een beroep doen. Hierdoor kunnen ze ook hun taal- en spreekvaardigheid oefenen. 

We hopen met deze maatregel een honderdtal leerlingen te bereiken. De kostprijs wordt volledig gedragen door de gemeente. 

Andere nieuwsberichten