Londerzeel heeft een plan voor de dorpskern 

De voltallige gemeenteraad heeft in januari 2023 het nieuwe RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan)Woonlagen unaniem goedgekeurd. 

Een RUP schrijft voor hoe een gebied er mag uitzien en bevat voorschriften om toekomstgericht en op een duurzame wijze het dorpsbeeld te bepalen. 

In groot Londerzeel willen wij de open ruimte zoveel mogelijk vrijwaren voor bebouwing. Daartoe wordt in de kernen ingezet op kwalitatieve verdichting met aandacht voor de lokale handel, een aangename groene omgeving en duurzaam wonen. 

Dit RUP maakt de ontwikkeling  van binnengebieden zoals de Egmonsite en deels Viermeuleken mogelijk. 

Andere nieuwsberichten