Mijn kind, de school en ik

Op weg van de kleuter- naar de lagere school 

De samenstelling van onze schoolbevolking is een weerspiegeling van onze lokale bevolking, met andere woorden zeer divers met behoorlijk wat anderstaligen. 

Velen van deze laatste groep – ouders en kinderen – hebben zeker en vast steun en begeleiding nodig bij de overgang van de kleuter- naar de lagere school. 

Daarom wordt een project uitgerold die de ouders bij deze overgang moeten ondersteunen. Wij doen dit samen met Ligo – Centrum voor Basiseducatie – in 10 lesmomenten van 3 uur. 

De ouders krijgen hierbij informatie over de werking van een school, culturele aspecten, Nederlandse taal en communicatievaardigheden en nemen ook een kijkje in de klassen zelf. 

Andere nieuwsberichten