Nederlands als speeltaal

Bij de speelpleinwerking is Nederlands de enige omgangstaal. Niet alle kinderen spreken of begrijpen de taal even vlot zodat ze niet tenvolle kunnen genieten van het spel.  

Om het Nederlands op het speelplein te versterken, laat de gemeente zich ondersteunen door VZW De Rand. Dit gebeurt bij de inschrijving, bij de communicatie met de ouders en bij de begeleiders. Ouders en kinderen krijgen hierbij ondersteuning in communicatie, integratie en tevens oefenkansen voor het Nederlands. 

Na de speelpleinwerking wordt er een verslag opgemaakt met kansen en uitdagingen voor de speelpleinwerking in de toekomst. 

Andere nieuwsberichten