Onze partij

Onze mensen

Pam Dewit

Pam Dewit

Voorzitter
Birgit Verdickt

Birgit Verdickt

Ondervoorzitter
Veerle Cnapelinckx

Veerle Cnapelinckx

Secretaris, Voorzitter Vrouw & Maatschappij
Veerle Pas

Veerle Pas

Eerste schepen
Greet Segers

Greet Segers

Derde schepen
Eddy Vranckaert

Eddy Vranckaert

Gemeenteraadslid
Jenny Goossens

Jenny Goossens

Lid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
Maurice Verbelen

Maurice Verbelen

Voorzitter senioren
François De Keersmaecker

François De Keersmaecker

Sectievoorzitter Londerzeel St.-Jozef
Robert Meert

Robert Meert

Sectievoorzitter Malderen/Steenhuffel
Diane Van Stappen

Diane Van Stappen

Eric De Baeck

Eric De Baeck

Stig Verscheure

Stig Verscheure

Sectievoorzitter Londerzeel Centrum
Theo Hofmans

Theo Hofmans

Kelly Hofmans

Kelly Hofmans

Michelle Van Eeghem

Michelle Van Eeghem

Kris Van Den Wouwer

Kris Van Den Wouwer

Jos De Mesmaecker

Jos De Mesmaecker

Michael Van Den Bossche

Michael Van Den Bossche

Brigitte Goossens

Brigitte Goossens

Steven De Velder

Steven De Velder

Raf Vandenbergh

Raf Vandenbergh

Onze netwerken

Vrouw & Maatschappij (V&M)

Vrouw & Maatschappij (V&M) is de grootste politieke vrouwenbeweging van Vlaanderen.

Missie

V&M draagt bij aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving waarin iedereen gelijke rechten en kansen heeft en vrouwen actief betrokken worden in alle domeinen van de maatschappij.

Visie

V&M benadert maatschappelijke thema’s vanuit een feministische invalshoek en christendemocratische visie. Er worden vooruitstrevende standpunten geformuleerd en deze worden door middel van politieke actie op de agenda gezet. Alle beleidsniveaus worden daarbij betrokken, van het lokale tot het Europese.

V&M stimuleert de ontmoeting tussen gelijkgezinde vrouwen, zet aan tot netwerking en biedt vrouwen een laagdrempelige opstap tot maatschappelijk en politiek engagement.

V&M zet zich in voor álle vrouwen en houdt rekening met de specifieke kwetsbaarheden van bepaalde groepen. Ook de uitdagingen van vrouwen die (nog) geen of minder deel uitmaken van de beweging behoren tot het actieterrein van V&M.

V&M speelt een belangrijke rol in de vertolking van stemmen aan de basis naar de nationale politiek. De laagdrempelige aanpak maakt dat meer vrouwen hun weg vinden naar de politiek. V&M werkt mee aan een nieuwe, inclusieve politieke cultuur waarin transparantie en rekenschap voorop staan en waar elk politiek talent zich optimaal kan ontplooien. 

Meer informatie op: Vrouw en maatschappij

Senioren

Talenten waarderen. Een duurzame toekomst voor allen.

‘Waardeer het werk dat wij een leven lang presteerden en geef ons kansen om verder waardig deel te nemen aan het samenleven’. Dat is de permanente vraag van ouderen. Want dagelijks ervaren ouderen hier, in Europa en wereldwijd dat zij respect en middelen om waardig oud te worden missen.

Het maatschappelijk leven en de politiek moeten zich richten op de ‘samenleving van het lange leven’, in het belang van de ouderen én van de hele samenleving. Pensioenhervormingen zijn nodig, er is nood aan meer initiatieven in de zorg. Maar er is meer. Alle overheidsniveaus moeten mogelijk maken dat ook zieke en zwakke ouderen actief kunnen participeren.

‘Vermaatschappelijking van zorg’ is niet alleen een kwestie van centen, maar een keuze om kwetsbaarheid en zorg een plaats te geven in het leven. Dat is soms het vernieuwen van stoepen zodat ook rolstoelen ‘welkom’ zijn. Ouderen verdienen waardering en een menswaardig bestaan.

Dat is een universeel recht! 

Meer informatie op: Afdeling Senioren