KMO-park STONE A12 

De ontwikkeling van het bedrijventerrein Eeckhout, de terreinen van het voormalige natuursteenverwerkingsbedrijf Stone, is eindelijk een feit. Het nieuwe KMO-park STONE zal 70 bedrijven kunnen huisvesten en op termijn zullen er maar liefst tot 600 mensen hier tewerkgesteld kunnen worden.

Het nieuwe KMO-park STONE, zo’n 60.000m³ groot, zal uit twee delen bestaan. In de gebouwen langsheen de A12 zullen grootschalige kleinhandelaars zich kunnen huisvesten. In de zone daarachter komen geclusterde bedrijfsgebouwen die bij voorkeur voorbestemd zijn voor onze lokale ondernemers.

Het bestuur bleef waakzaam voor de mogelijke hinder voor de buurtbewoners van het bedrijvenpark. Bijgevolg werden maatregelen getroffen die deze hinder tot een minimum dienen te herleiden. Ten eerste wordt een groenbuffer, met andere woorden een geluidsbuffer, van maar liefst zes meter hoog voorzien rondom de bedrijfsgebouwen. Zodoende wordt het nieuwe KMO-park afgescheiden van de woongebieden langsheen het park.

Daarnaast is er bijzondere aandacht voor de aard van de bedrijvigheid. Vervuilende bedrijven of bedrijven met een logistieke activiteit zullen zich niet kunnen huisvesten in dit nieuwe bedrijvenpark.

In aanvulling van STONE wordt ook een ventweg gecreëerd gelijklopend met de A12 tussen de Kerkhofstraat en de Mechelsestraat. De realisatie van de ventweg was cruciaal voor het bestuur. De ventweg dient het dorpscentrum van Londerzeel maar ook omliggende woonstraten zoals Acacialaan en Pilatusveld te ontlasten. Doorgaand verkeer komende uit Mechelen en Kapelle-op-den-Bos wordt op deze manier uit het dorpscentrum geweerd wat ten goede komt aan de leefbaarheid maar ook de veiligheid van het centrum.

Het bedrijvenpark is een knap staaltje van Vlaamse innovatie. Duurzame bouwmethoden, hernieuwbare energie en vrijwaring van groenzone tot 35% van het terreinoppervlak. Samengevat hét toonbeeld van een hedendaags innovatief bedrijvenpark. Een troef voor Londerzeel.

Tot slot krijgt ook de zwakke weggebruiker een plek in dit hedendaagse KMO-park. Er zullen nieuwe trage wegen worden voorzien waarlangs het bedrijvenpark vlot en veilig bereikbaar is voor zwakke weggebruikers. Een eerste trage weg wordt voorzien tussen Pilatusveld en achter de woningen van de Mechelsestraat. Daarnaast komt er een trage verbinding tussen de Mechelsestraat en Acacialaan. Het bestuur beoogt door het voorzien van een vlotte en veilige toegang van STONE de toekomstige werknemers te stimuleren gebruik te maken van de fiets en/of openbaar vervoer.

SCHEPEN VAN LOKALE ECONOMIE, VEERLE PAS


Andere nieuwsberichten