Plan Samenleven 

Op de gemeenteraad van 22 november 2022 werd de afsprakennota inzake werken rond integratie en samenleving goedgekeurd tussen de gemeentebesturen van Londerzeel en Meise en VZW De Rand-Gemeenschapscentrum De Zandloper in Wemmel. Daarbij hoort ook een samenwerkingsovereenkomst met VZW Pin met het oog op integratie van  nieuwkomers. 

Onze schepen Greet Segers licht toe dat er ook een belangrijke link naar het onderwijs wordt gelegd : Wij willen een brug leggen met het onderwijs door de scholen volop te ondersteunen in trajecten rond communicatie tussen enerzijds de ouders en anderzijds de scholen. Taal- en cultuurverschillen maken de contacten met de ouders ( en kinderen ) soms behoorlijk moeilijk. Wij gaan hieraan volop werken. Daarnaast wordt er voor de middelbare scholen ook gewerkt aan een aanbod rond maatschappelijk relevante thema’s zoals geweld, racisme, druggebruik.. 

Een aantal bestaande initiatieven worden in het project ingekanteld:  

  • Huiswerkbegeleiding voor anderstaligen 
  • Taalpunt voor volwassenen en jeugd 
  • Babbeltafel  

Er is dus behoorlijk nog wat werk aan de winkel. Maar onze partij gaat er volop voor. 

Andere nieuwsberichten