Prikkelarme kermis

Kermissen kenmerken zich bij uitstek door luide muziek, sirenes en flikkerende lichten vol prikkels. 

Niet iedereen kan hiermee evengoed omgaan. Bezoekers met bijvoorbeeld een autismespectrumstoornis, epilepsie of hoogsensitiviteit hebben soms een lage tolerantie hiervoor. Om ook deze doelgroep te laten genieten van de kermis zal er gedurende één uur geen muziek te horen zijn en zullen geen felle lichten flitsen. 

Schepen Veerle Pas licht toe : We bepaalden de timing voor het prikkelarme kermisuur samen met de foorkramers. Een evaluatie zal moeten duidelijk maken of het experiment voor herhaling vatbaar is op andere kermissen. 

Andere nieuwsberichten