Project KAZ

Het schepencollege en in het bijzonder onze schepen van bibliotheek Greet Segers lanceerden begin januari project KAZ; de oude brandweerkazerne wordt opgeknapt en herbestemd tot een fraaie bibliotheek. Cd&v-plus Londerzeel is er steevast van overtuigd dat de nieuwe bibliotheek zoals voorgesteld in het ontwerp een meerwaarde voor Londerzeel en de Londerzelenaar zal zijn.

De plannen voor de nieuwe bibliotheek in het gebouw van de huidige brandweerkazerne zullen gefaseerd uitgevoerd worden. In eerste instantie komt de focus te liggen op de effectieve bibliotheek op de begane vloer. De bovenverdieping waar kantoorruimte maar ook multifunctionele ruimte worden voorzien, hier kunnen bijvoorbeeld Londerzeelse verenigingen vergaderen of kan de Academie een optreden organiseren, wordt in een tweede fase aangepakt. De omgeving van de nieuwe bibliotheek zal, tot slot, worden vergroend en veiliger worden gemaakt. Daar waar verscheidene verkeersmodi elkaar treffen en kinderen deel uitmaken van dat verkeer primeert voor cd&v-plus Londerzeel immers steeds veiligheid.

Tot slot zal de Londerzelenaar tijdens verscheidene participatiemomenten mee kunnen bouwen aan de plannen van de toekomstige bibliotheek.

Voor verdere informatie bekijk zeker ook nog: https://www.projectkaz.be.

Andere nieuwsberichten