Verkiezingen : Thema’s

hier inleidende tekst over de thema’s

Wat stond in het bestuursakkoord?

Er wordt uitgegaan van een integraal en duurzaam mobiliteitsplan gebaseerd op het STOP-principe(Stappen – Trappen – Openbaar vervoer – Personenwagens).

Wegwerken ontbrekende linken en trage wegen.

Men voorziet verzorgde fietsenstallingen in combinatie met een fietsen wandelvriendelijke bestrating.

Voor het vervoer op maak rekende men op een shuttlebus.

Wat werd gerealiseerd?

Het mobiliteitsplan is een realiteit ondanks een zeer trage opstart en gebrekkige of geen communicatie. Wij wachten in dit verband op een initiatief van de bevoegde schepen.

De heraanleg van de kasseien in Londerzeel Centrum en Steenhuffeldorp betekende een reuzestap in meer fiets- en wandelcomfort.

Een aantal fietspaden in betonstenen werden vervangen door een betonverharding. In de centrumstraten werden fietssuggestiestroken aangelegd.

Voor de trage wegen werd weinig of niets gedaan.

Hoe zien wij de toekomst?

We gaan de verbintenis aan om alle fietspaden in klinkers te vervangen door een asfaltverharding.

We voorzien ook de heraanleg van x kilometer fietspaden rechtstreeks palend aan de weg naar vrijliggende fietspaden.

Wij voeren het mobiliteitsplan stap voor stap uit. Voor ons houdt dit in :

  • Het afbakenen het van verblijfsgebieden met een circulatieplan met gemengd verkeer en aangepaste snelheid. De haalbaarheid hiervan wordt getoetst in overleg met de bewoners
  • We gaan uit van de volgende randvoorwaarden :
    • In Londerzeel Centrum worden geen wijzigingen aangebracht aan de circulatie zolang de verkeerswisselaar Londerzeel-Zuid en de ventweg volledig zijn gerealiseerd.
    • Voor de Zwaluwstraat wordt naar een oplossing gezocht nadat de impact van het fietspad langsheen de spoorweg en de gevolgen op verkeersvlak van de trajectcontrole voldoende gekend zijn.
  • We reanimeren het idee van een(gesponsorde) shuttle.
  • Definitieve heraanleg van de schoolomgeving aan beide Steenhuffelse scholen.